UAB Addeco

Klasteris

LTateiti copy-addecologo11.png

UAB „Addeco“, Biojėgainių vystymo klasterio koordinatorius, įgyvendino projektą „Biojėgainių vystymo klasterio plėtra“ Nr. VP1-1.4-ŪM-01-K-02-011. Projektas finansuotas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“. Projekto įgyvendinimui skirta 154 tūkst., eurų, iš kurių 50 proc. sudaro Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projektas skirtas paskatinti klasterio narius apjungti savo žinias, patirtį ir išteklius, plėtojant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas biojėgainių srityje. Tarpusavyje bendradarbiaudami klasterio nariai kuria ir plėtoja biojėgainių, konkurencingų globalioje rinkoje, gamybą bei susijusių paslaugų teikimą. Projekto metu atlikti biojėgainių technologijų, biohumuso ir biojėgainių rinkų tyrimai, vykdyti aktyvūs rinkodariniai veiksmai, klasterio veikla pristatyta tarptautinėje parodoje.

Mūsų sukurta technologija sprendžia problemą, kai puikiomis agrocheminėmis savybėmis pasižyminčiu paukščių mėšlu negalima tręšti augalų jo neperdirbus - kompostuojant arba fermentuojant. Taip yra dėl neperdirbtame mėšle esančių ligas sukeliančių mikroorganizmų, piktžolių sėklų bei agresyvių aplinkai ir augalams cheminių junginių. Pavyzdžiui salmoneliozės ir tuberkuliozės sukėlėjai gyvybingi išlieka iki pusantrų metų.“ – teigia projekto vadovas Arvydas Augustaitis.

Biojėgainių vystymo klasterio pristatoma technologija leidžia perdirbti gryną paukščių mėšlą, be papildomų priedų arba cheminių papildų, bei nenaudojant augalinės masės technologiniame procese. Todėl paukščių mėšlo fermentavimo biojėgainėje proceso metu gaunama nauda visiems:

  • Pagaminamos organinės trąšos – biohumusas
  • Pagaminama elektros energija
  • Pagaminama šiluma
  • Pagaminamos biodujos
  • Ekologiškai panaudojamas agresyvus aplinkai paukščių mėšlas

„Mūsų technologijos perspektyvumą grindžiame pasaulyje stiprėjančiomis organinės žemdirbystės tendencijomis, kurios apimtys, kaip parodė projekto metu atlikti tyrimai, pastaraisiais metais reikšmingai auga“.

Daugiau informacijos: klasterio koordinatorius Arvydas Augustaitis, arvydas@augustaitis.lt, +37068697747